CAMP Expertise

Margot van Camp is in 2005 beëdigd als advocaat en zij is sindsdien werkzaam in de commerciële proces- en adviespraktijk. Margot heeft veel kennis en ervaring op het gebied van commerciële contracten en commerciële samenwerkingsverbanden (franchise, distributie en agentuur).

In 2007 werkte Margot enige tijd als advocaat in Londen. In deze periode deed zij ervaring op binnen de Engelse procespraktijk en ontstond haar interesse voor franchising. Margot wordt sindsdien veelvuldig als advocaat ingeschakeld door franchiseorganisaties, franchiseverenigingen en individuele franchisenemers.

Voorheen werkte Margot als advocaat bij een niche advocatenkantoor (ondernemingsrecht en arbeidsrecht) te Amsterdam en bij een middelgroot, full service advocatenkantoor te Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Margot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het volgende rechtsgebied geregistreerd staan: Verbintenissenrecht. Op ieder geregistreerd rechtsgebied is een advocaat verplicht om jaarlijks, volgens de normen van de NOvA, minimaal 10 opleidingspunten te behalen.